Catalunya havia reclamat tres cops a la Comissió Europea la revisió dels mètodes de mesura d’emissions de vehicles

05/10/2015

Línia Verda

info@lineaverdemunicipal.com

TubLa “Xarxa Air: Air Quality Initiative of Regions”, conformada per administracions ambientals d’onze grans regions europees, entre les que s’inclou la catalana, ha reclamat aquests darrers anys a les autoritats europees mètodes més fiables per al mesurament de les emissions dels automòbils. Els nivells de  contaminants atmosfèrics vinculats a les emissions del trànsit rodat a les grans aglomeracions urbanes europees s’han continuat mantenint força elevats, sense respondre del tot a les accions que s’estaven aplicant per reduir-los. Això va provocar la temença que les emissions reals de determinats vehicles podrien no ser les legalment autoritzades.

L’actuació de la Xarxa Air

Aquesta xarxa ha denunciat les sospites tres vegades, davant la Unió Europea, l’Europarlament i el Comitè de les Regions, sense haver obtingut una resposta. Les autoritats de la Unió tenien previst allargar fins el 2019 l’entrada en vigor dels nous mètodes de mesura en circuits urbans. L’escàndol provocat per la manipulació de la tecnologia de determinats models de cotxes, ha forçat que la Comissió Europea es pronunciï, avançant-ne l’entrada al 2016. La Xarxa Air ja ha comunicat que estarà atenta perquè no es demori més enllà de la data establerta.


El perquè dels recels


A les grans ciutats i conurbacions europees, els òxids de nitrogen (NOx) s’han mantingut estables els últims 10 anys, o fins i tot s’ha incrementat lleugerament en alguns casos, tot i la reducció de la mobilitat dels darrers 4 anys.

És el principal contaminant que motiva que les autoritats ambientals competents a les àrees metropolitanes de París, Londres o Barcelona hagin de declarar situacions d’episodis de contaminació ambiental en moments d’elevades concentracions. Aquestes autoritats esperaven un descens dels nivells de NOx a mesura que anaven entrant en vigor les normatives Euro de reducció de les emissions dels cotxes dièsel. Però no ha succeït així. Aquest efecte sí que s’ha produït amb els vehicles de benzina, gràcies a les tecnologies netes que s’hi han introduït. És per això que cap gran ciutat ni zona propera a eixos viaris de forta intensitat de trànsit té ja problemes amb contaminants com el monòxid de carboni (CO), el plom (Pb), els contaminants orgànics volàtics (VOC’s), o els hidrocarburs incremats, amb origen en els motors de benzina.

L’expedient d’infracció de la Unió Europea

La Generalitat està ultimant l’informe que enviarà a la UE en resposta a l’expedient obert per l’excés de NOx a l’àrea de Barcelona. Aquest document ha comptat amb la col·laboració dels municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Sabadell, que han hagut de justificar les millores previstes, d’acord amb els seus plans de mobilitat urbana i de millora de la qualitat de l’aire.

Ara totes les previsions fetes poden quedar inservibles. S’han aplicat escenaris de futur contemplant que la renovació del parc de vehicles reduiria la contaminació, d’acord amb la legislació vigent. Però, des de fa uns dies, sabem que aquest valors no s’ajusten a la contaminació ambiental real.La posició de la Generalitat

La Generalitat ha demanat que el Govern de l’Estat elimini les subvencions al dièsel. La fiscalitat d’aquest combustible en el marc de l’impost d’hidrocarburs és molt inferior a la de la benzina. Una fiscalitat “invertida” i paradoxal: mentre que la benzina és una fracció de la destil·lació del petroli molt més neta, de la que Espanya n’és país exportador, el dièsel és una fracció més pesada i contaminant i s’ha d’importar.

També reclama la modificació de la llei que regula l’impost de matriculació en funció de les emissions exclusives de CO2 perquè incorpori a les bonificacions i penalitzacions els nivells de contaminació de NOx. A Espanya, un 70% dels vehicles dièsel no paguen impost de matriculació perquè emeten menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre, malgrat que exhalin quantitats molt altes de NOx.

Els canvis en l’impost de matriculació i l’impost d’hidrocarburs ja van ser objecte d’al·legació del Departament de Territori i Sostenibilitat al “Plan Aire” de l’Estat, aprovat l’any 2014, i que havia de donar resposta a nivell estatal dels elevats nivells de contaminació que es registren en diversos àmbits geogràfics. L’al·legació no va ser acceptada.

Cap a uns vehicles més nets


Segons el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, Horitzó 2020, de la Generalitat,  millorar l’aire que respirem és apostar per la innovació tecnològica en el sector de l’automoció, per les millors tècniques disponibles a la indústria manufacturera, pel desenvolupament de la indústria de la mobilitat sostenible, o per la gasificació i l’electrificació de la indústria naval.

El transport per carretera suposa gairebé el 50% de l’energia que consumeix Catalunya. L’electrificació del transport no només ens ha de permetre introduir, d’una vegada per totes, les energies renovables en la mobilitat de persones i mercaderies sinó que, a més a més, el vehicle elèctric pot esdevenir l’element d’emmagatzematge d’un nou sistema de generació elèctrica distribuïda on les energies renovables no gestionables puguin tenir un pes molt important.

Sens dubte, no sembla que l’aposta intel·ligent hagi de recaure en grans inversions en R+D per identificar com netejar els gasos contaminants de la combustió del dièsel sinó per millorar les prestacions de la bateria elèctrica i de la innovació tecnològica que encara necessita el vehicle elèctric.

Tampoc sembla que els diners públics s’hagin de continuar destinant a promoure la venta de vehicles diesel contaminants. No podem oblidar els incentius fiscals que aquests tenen en l’impost d’hidrocarburs i de matriculació. Diners que deixen de formar part d’altres polítiques públiques molt més interessants.

http://blocs.gencat.cat/

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies